O historii parafii Św. Wawrzyńca

Parafię erygowano w 1965 r., choć już od 7 lat działało tu duszpasterstwo, którym kierował ks. Józef Mróz – późniejszy proboszcz. Początkowo funkcję kościoła pełniła ówczesna kaplica cmentarna, która wraz z rozwojem parafii stawała się za mała, więc czasami Eucharystia była sprawowana także na zewnątrz. Jednocześnie ciągle podejmowano starania o zatwierdzenie projektu rozbudowy kościoła. Otrzymano je dopiero w 1976 r. Trudu tworzenia nowego budynku podjął się ks. Stefan Wancel – późniejszy przełożony rozpoczynającego tu swoją działalność w 1982 r. Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. 

Pięć lat później proboszczem został ks. Hubert Daniel, który podczas swej wieloletniej posługi dołożył starań, by wykończyć i wyposażyć świątynię w niepowtarzalne, harmonizujące ze sobą elementy wystroju kościoła. W 1997 r.– wówczas Nuncjusz Apostolski – abp Józef Kowalczyk dokonał konsekracji. 

Następne ważne wydarzenia w życiu parafii to m.in. rozpoczęcie budowy domu parafialnego oraz ustawienie kolumny z figurą NMP Niepokalanej, przy której odśpiewywane jest nabożeństwo majowe. Czerwiec 2010 r. przyniósł kolejną zmianę – parafię przejęło Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów, a proboszczem został o. Jan Opala CMF. Staraniem O. Jana odnowiono świątynię poprzez pomalowanie, dokończono budowę domu parafialnego. We wrześniu 2016 roku decyzją przełożonych zakonnych proboszczem zostaje O. Wojciech Matuła cmf, a O. Jan zostaje proboszczem w Krzydlinie Małej koło Wołowa. Trzeba dodać, że od lat 80. przez cały czas parafię wspierają pomocą i modlitwą dwa zgromadzenia sióstr franciszkanek. 

Małgorzata Budzińska

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone