Karta z kalendarza liturgicznego

9
grudnia
sobota
Wiesława, Leokadii
Czytania: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147A
Ewangelia: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Nie tylko wspaniałą rzeczą, lecz także bardzo pożyteczną, jest kontemplacja i zachwyt nas uśmiechem Najświętszej Panny Maryi.

         Kontemplujmy Jej obraz, patrzmy na niego z prostotą i czystością serca, a odkryjemy łagodny, słodki i przenikający uśmiech macierzyński: czysty, czuły, dobrotliwy i zachęcający.

         Niech taki uśmiech zagości także na naszych wargach i niech go nie zmaże żadna okoliczność!

         Maryjo, uczyń mnie siewcą uśmiechu, aby wokół mnie powstawały inne nowe uśmiechy i świat stał się nieco lepszy!

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • + Krystynę DUDZIAK (9 gr.)

Godz.18.00

  • Dziękczynna  za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę NMP dla p. Anny z okazji 60. rocz. urodzin
  • + Adama GRZECH w 7. rocz. śmierci

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2023 Wszelkie prawa zastrzeżone