Karta z kalendarza liturgicznego

  • święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  • nabożeństwo majowe po Mszy wieczorne
31
maja
środa
Anieli, Marietty
Czytania: So 3, 14-18; Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6
Ewangelia: Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Maryja od chwili poczęcia jest cała piękna. Nie ma w niej żadnej skazy.Jest piękna ciałem i duszą, piękna w myślach, jest przyjaciółką Boga w łasce.

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • W intencji Panu Bogu wiadomej

Godz.18.00

  • + Zbigniewa KOZŁOWSKIEGO i Dusze w czyśćcu cierpiące
  • + Ewę EMERLING od uczestników pogrzebu

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2023 Wszelkie prawa zastrzeżone